Föreningens syfte

SOFIA HEMBYGDSFÖRENING

Föreningens syfte

Sofia hembygdsförening bildades år 1917.

Den 30 mars 1917 bildades Sofia hembygdsförening då under namnet Sofia kommunalförening. Vid starten formulerades syftet som fortfarande gäller.

Värna och utveckla stadsdelen

Syftet är att föreningen gemensamt ska värna om och utveckla stadsdelens fysiska, kulturella och sociala miljöer. Verksamheten är mångskiftande. Till våra föreningsmöten bjuder vi in föreläsare, som genom intressanta och lärorika föredrag ökar kunskapen om stadsdelens historia och framtid. Ibland gör vi stadsvandringar runt om i stadsdelen. Utöver intresset för Söder berör vi även andra delar av Stockholm.

Trivsam tillvaro

Hembygdsföreningen vill kombinera trivsam samvaro, som medverkar till god grannkontakt, med olika former av underhållning. Under året gör vi gemensamma teater- och konsertbesök. Studiebesök arrangeras regelbundet och under våren gör vi en uppskattad bussresa tillsammans.

Stadsdelens utveckling

Sofia hembygdsförening engagerar sig i frågor som rör Södermalm. Genom skrivelser och svar på remisser av stadsplaner försöker vi påverka stadsdelens utveckling. Vi verkar även för bevarandet av värdefulla stads- och kulturmiljöer.

Material