Kontakt

SOFIA HEMBYGDSFÖRENING

Kontakt

Kontakta styrelsen för Sofia hembygdsförening om du har frågor.

Anmälan till aktiviteter gör du till Nils Öström via telefon 070-910 28 79, eller via ovanstående e-postadress.

Styrelsen 2016

Inger Sandkil

ordförande

08-641 78 64

070 621 17 04

Nils Öström

kassör

070-910 28 79

Gun-Britt Borglund

ledamot

 

Rosita Karlsson

sekreterare

 

Gunilla Lundin

ledamot

 

Per Granfall

ledamot

 

Björn Johansson

ledamot

 

Revisorer 2016

Kersti Sone

revisor

Annalisa Sahlstedt

revisorsuppleant

Valberdning 2016

Ulla Schärman

sammankallande

Jan Borglund