Kontakt

SOFIA HEMBYGDSFÖRENING

Kontakta styrelsen för Sofia hembygdsförening om du har frågor.

Anmälan till aktiviteter gör du till Nils Öström via telefon 070-910 28 79, eller via ovanstående e-postadress.

Styrelsen 2018

Inger Sandkil

ordförande

08-641 78 64

070 621 17 04

Nils Öström

kassör

070-910 28 79

Gun-Britt Borglund

ledamot

 

Rosita Karlsson

sekreterare

 

Gunilla Lundin

ledamot

 

Per Granfall

ledamot

 

Björn Johansson

ledamot

 

Kerstin Jansson

ledamot

 

Revisorer 2018

Kersti Sone

revisor

Annalisa Sahlstedt

revisorsuppleant

Valberdning 2018

Ulla Schärman

sammankallande

Berit Dahlström