Välkommen

SOFIA HEMBYGDSFÖRENING

Välkommen till

Sofia hembygdsförening

Sofia hembygdsförening vänder sig till dig som bor på östra Södermalm och i Hammarby Sjöstad. Även andra som är intresserade av stadsdelen är varmt välkommen att vara medlem.

INFORMATION OM VÅREN 2021

 

Nedan följer kort information från Sofia Hembygdsförening med anledning av det fortsatt rådande läget.

 

Under 2020 genomfördes ett försenat årsmöte i september. Då valdes Inger Johansson till ny ordförande för föreningen. Inger arbetar som guide och har tidigare varit ordförande i Sjöstadens Hembygdsförening.


Eftersom få aktiviteter genomfördes 2020 p g a pandemin beslöt årsmötet att inte ta ut någon medlemsavgift för 2021.


Med anledning av det fortsatta läget vad gäller coronavirusets spridning (februari 2021) avvaktar styrelsen tills vidare med planering av aktiviteter för 2021.


Sofia hembygdsförening

Sofia hembygdsförening har cirka 300 medlemmar.

Hembygdsföreningen arrangerar regelbundet olika aktiviteter för medlemmar som teater-, musei- och andra studiebesök. Vi bjuder även in föreläsare som håller intressanta och lärorika föredrag.


Föreningen delar årligen ut Magnoliapriset - Söders egna kulturpris - till en person som med sin kulturgärning gjort insatser för och glatt sina medmänniskor i Sofia eller på Söder.

Dataskyddsförordningen (GDPR)


Med anledning av den nya dataskyddsförordningen vill vi informera om att Sofia Hembygdsförening enbart spar uppgifter om sina medlemmars namn, adress, telefonnummer och i förekommande fall mejladress. När medlemskapet upphör raderas uppgifterna. Uppgifterna lagras och hanteras endast av föreningens kassör.