Kontakt

SOFIA HEMBYGDSFÖRENING

Kontakta styrelsen för Sofia hembygdsförening om du har frågor.

Anmälan till aktiviteter gör du till Nils Öström via telefon 070-910 28 79, eller via ovanstående e-postadress.

Styrelsen 2019

Inger Sandkil

ordförande

08-641 78 64

070 621 17 04

Nils Öström

kassör

070-910 28 79

Gun-Britt Borglund

ledamot


Rosita Karlsson

sekreterare


Gunilla Lundin

ledamot


Per Granfall

ledamot


Björn Johansson

ledamot


Kerstin Jansson

ledamot


Revisorer 2019

Kersti Sone

revisor

Annalisa Sahlstedt

revisorsuppleant

Valberdning 2019

Ulla Schärman

sammankallande

Berit Dahlström